20161101-4ªTemporada: *LA ERA GASTRO BAR-RELLEU*(desde el 01 de NOVIEMBRE de 2016)

*On Estem/DondeEstamos: a Relleu:http://laerarafa.blogspot.com.es/2013/01/on-estemdonde-estamos.html*
 Com Aplegar/Como Llegar: a Relleu : http://laerarafa.blogspot.com.es/2013/01/com-aplegar2013.html
MAPA LA ERA GASTRO BAR  : https://www.google.com/maps/place/Bar+cafe+La+era/@38.586643,-0.3130097,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x872f390df355768f!8m2!3d38.586643!4d-0.310821
RELLEU  : http://www.dermandar.com/p/cHOtyN

a R E L L E U- (MARINA BAIXA) ALACANT.
4ª TEMPORADA : des de el  01 de Novembre de 2016 - 
PLAÇA LA CONSTITUCIÓ Nº 6- BAIX-   RELLEU-03578-MARINA BAIXA- ALACANT
(a la vora del coletge públic *Les Eres*, a 20 metros de l'ajuntament i la policia local).
Info.Teléfono: +34.6 2 2 2 5 9 8 5 0- (Horari de 15h a 21h)
Referència: *Local La Era2016*
Vista terraça del local/  :   http://www.dermandar.com/p/dDACev
Vista per la carretera Relleu a Aigües:   http://www.dermandar.com/p/cbqUmb   
 -----------
Re-Fundado en 05/05/2015.HP- en honor a: 
Gonzalo Cantó García 1932,i Joaquina Casanova Català 1930
1ª Temporada 01/08/2005 al 31/02/2012.-Restaurante Bar L'ERA de PR.
2ªTemporada 01/08/2013 al 31/11/2013.-Bar Café LA ERA de RAFA-Cervecería.
2ªTemporada 01/12/2013 al 31/12/2015.-Bar Café LA ERA de Marisa.Damian-Cervecería.
4ªTemporada 01/11/2016  al 31/10/20..?.-LA ERA (GASTRO BAR)
20160501-FOTOS RELLEU-LA ERA - PANORÁMIQUES.3D: -(Punxa en el enllaç).
RELLEU:Panoramiques en www.dermandar.com   
RELLEU:
  • RELLEU: LA PLAÇA:
  • RELLEU-Carretera Relleu-Aigües-Carrer Evarist Manero Molla, 44-Relleu-03578-(ElSecanet). 
  • RELLEU-Placeta la Constitució,6-(Les Eres)-Relleu-03578-
  • RELLEU-Plaça la Constitució. (Paseig Peatonal).
  • VISTA DESDE LA ERA: